Welcome to  

Methavit Group 2023

ประวัติการริเริ่มก่อตั้ง
บริษัทเมธาวิทย์กรุ๊ป 2023 จำกัด

           บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้น นำโดย ดร.เมธาวิทย์ ไชยะจิตรกำธร และคณะกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมด้านองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดระดับขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทุนด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ภูเขา ต้นไม้ อาหารพื้นเมืองประจำภาค รวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ เมื่อนำมาประกอบกันในการพัฒนางานด้านการศึกษา การบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบการจัดการบริการที่เน้นความพึงพอใจ (Hospitality Management) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาเป็นระบบจนสามารถไปประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดตั้งสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อการผลิตสินค้าและบริการภายใต้ Community mall concept ที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริการด้านแพทย์ทางเลือก ฟิตเนส, สถาบันการเงิน สถาบันการติวต่าง ๆ สินคัาอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ เช่น ศูนย์บริการฟอกไต  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อาหารประจำภาคที่สะอาดและอร่อย ศูนย์บริการความงาม การดูแลผิวพรรณ และการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดถูกหลักอนามัย ฯลฯ โดยมีเป้าหมายด้านการสนับสนุนและส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก บจก.เมธาวิทย์ กรุ๊ป 2023 และขานรับต่อนโยบายการพัฒนางานด้านการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ-ประเพณีและวัฒนธรรม งานแพทย์ทางเลือก อันเป็นฐานของการสร้างงานอาชีพและรายได้แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อไป
โครงการภายใต้การดูแลของบริษัท ฯ
โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ประเภทสามัญ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการจัดการการศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

โครงการ Health Care
จัดตั้งศูนย์ชุมชนผู้สูงอายุ เพื่อรองรับกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และหน่วยไตเทียม เพื่อรองรับกับผู้ป่วยและญาติที่มีปัญหาด้านไตที่ต้องการความปลอดภัยและการบริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน
image
 โครงการท่องเที่ยวและที่พักเชิงอนุรักษ์
การจัดตั้งรีสอร์ทภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัด 

โครงการโรงงานผลิตน้ำดื่ม
จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กเพื่อบริโภค อุปโภคภายในองค์กร และให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ชุมชน ภายในจังหวัดและนอกจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ Community mall centre

      เน้นการบริการแก่ลูกค้าทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ศูนย์แพทย์แผนไทยล้านนาและแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาสุขภาพและการออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ศูนย์บริการด้านสุขภาพผิวพรรณและความงาม ธนาคาร สถาบันการติวและอบรม ศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต บริการที่พักที่สะอาดและปลอดภัย ที่ครบวงจรภายใต้หลักการแนวคิด Hopitality 

ภาพกิจกรรมของบริษัท ฯ
กิจกรรมออกพรรษาเทศบาลแม่เหียะ
ศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา จังหวัดชลบุรี
เข้ารับคำแนะนำจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เรื่องการจัดทำหลักสูตรการสอน
คณะทำงานร่วมประชุมประจำเดือน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้