แนวคิดของบริษัท ฯ
           พื้นฐานของคนเรามีความต้องการ (Need) โดยเฉพาะด้านปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพ และพยามแสวงหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของตนเอง ในขณะที่สังคมโลกและประเทศไทยได้มีความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนเรานั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น ทำให้คนเราได้มีโอกาสการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ ยิ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญไปมากเท่าไหร่ การคิดค้น ผลิตสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียกกันว่า"นวัตกรรม" (Innovention) นั้นส่งผลต่อการเลือกใช้ และมีการแสวงหานวัตกรรมนั้น ๆ จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้จักการแสวงหา การขยันทำงาน สร้างรายได้ เก็บออม และหารางวัลในด้านความสุขในรูปแบบสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับตัวเองและครอบครัว ซึ่งสินค้าบริการนั้น ๆ จะเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการที่เหมือนและแตกต่างกันไป อาทิ การท่องเที่ยว อาหารเสริม เครื่องนุ่งห่ม งานบริการด้านแพทย์ทางเลือก อาทิ การนวด สปา ฯลฯ รู้จักการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น เช่น การออกกำลังกาย อาหารเสริม ฯลฯ สถานที่พักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท สำหรับการพักผ่อนในวันหยุด วันพักร้อน หรือตามฤดูเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้นสถานบริการต่าง ๆ ทั้งหลายได้มีระบบการบริหารจัดการของสินค้าหรือการบริการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ รู้สึกชื่นชม ยอมรับ และอยากได้ หรือกลับมาใช้บริการซ้ำอีก นั่นคือ การบริการแบบ"Service mind"ที่อยู่ในหลักการและแนวคิด"ศิลปกรรมบริการ" (Hospitality) นั่นเองและเพื่อการผลิตสินค้าและการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ"การจัดการความรู้" ที่ดี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการรับรู้ และการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะที่ตรงกับบริบทนั้น ๆ และให้ถูกหลักทฤษฎีวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
           ดังนั้น คณะผู้บริหารกรรมการ บริษัทเมธาวิทย์ กรุ๊ป 2023 จำกัด ภายใต้กองทุนพ่อสุขคำ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมโดยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและประเทศไทย อาทิ  วิวัฒนาการของโลก ความเสี่ยงต่าง ๆ ภัยพิบัติ โรคระบาด และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาโครงการในด้านการศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ การสร้างสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อการผลิตสินค้าและบริการภายใต้ Community mall concept ที่ดีมีคุณภาพ ได้แก่ การบริการด้านแพทย์ทางเลือก ด้านสุขภาพ เช่น ศูนย์บริการฟอกไต  ศูนย์ชุมชนผู้สูงอายุ รวมไปถึงรีสอร์ททีมีอาหารที่สะอาดอร่อย และที่พักเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์บริการความงาม การดูแลผิวพรรณ ฟิตเนส และการผลิตผ้าปิดจมูก ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก บจก.เมธาวิทย์ กรุ๊ป 2023 และขานรับต่อนโยบายการพัฒนางานด้านการศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ-ประเพณี และวัฒนธรรม แพทย์ทางเลือก อันเป็นฐานของการสร้างงานอาชีพและรายได้แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อไป
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้