Healthcare มีความน่าสนใจ และจุดเด่นอย่างไรบ้าง?

Last updated: 10 พ.ค. 2567  |  21 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 Healthcare มีความน่าสนใจ และจุดเด่นอย่างไรบ้าง?

ธุรกิจ Healthcare คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์เรา ซึ่งครอบคลุมขอบเขตค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่เรื่องยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบริการรักษาพยาบาล

ทำไมหุ้นสุขภาพถึงน่าสนใจ ?

1. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ธุรกิจ Healthcare เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ จากแนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างโรคเบาหวาน ความดัน ที่ต้องพบแพทย์อยู่ต่อเนื่องเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งความต้องการในระบบสาธารณะสุข การรักษาพยาบาล และยารักษาโรคที่ดีก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมทั้งจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ วิธีการรักษา ยา และวัคซีน เพื่อมาสนับสนุนความต้องการจากกลุ่มผู้สูงวัยด้วย และอีกเหตุผลคือในหลาย ๆ ประเทศ รัฐมีการจัดการระบบประกันสุขภาพดีขึ้น เมื่อระบบดี คนเจ็บป่วยก็ไปพบแพทย์มากขึ้น การใช้ยาก็มากขึ้นตาม ส่งผลให้ธุรกิจ Healthcare เติบโตมากขึ้น

2. ผลจากโควิด-19

จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า New Normal อย่างการหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและคนรอบข้างกันมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย การทานอาหารหรืออาหารเสริมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ Healthcare มีความน่าสนใจ

ธุรกิจสุขภาพในตลาดหุ้นไทย

1.ธุรกิจสถานพยาบาล (โรงพยาบาล ทันตกรรม ร้านขายยา และคลินิกเสริมความงาม)

ป็นสถานที่สำหรับบริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ มีรายได้หลักจากค่ารักษา ค่ายา ค่าบริการของบุคลากรการแพทย์ และการตรวจแล็บหรือเอ็กซ์เรย์ ซึ่งธุรกิจสถานพยาบาลในไทย ถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโดดเด่นและสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ เพราะราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ

2. ธุรกิจยาและอาหารเสริม

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแทบจะทุกภาคส่วนทั่วโลก แต่ในทางกลับกันกลับเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นที่ต้องการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันได้เริ่มขยายฐานไปยังกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว รวมถึงวัยอื่น ๆ ด้วย เพราะผู้คนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพในเชิงป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมากขึ้น

3. ธุรกิจเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

เป็นธุรกิจผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง (Single-Use Devices) เช่น เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ถุงมือยาง ฯลฯ คิดเป็น 20% ของการผลิต อุปกรณ์ใช้คงทน (Durable Medical Devices) เช่นเตียงคนไข้ รถเข็น เครื่องมือแพทย์ใช้เทคโนโลยีสูง เครื่องมือวินิจฉัยโรคต่าง ๆ คิดเป็น 75% และน้ำยาวินิจฉัยโรค (Reagents and test Kits) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ มีสัดส่วน 5% ซึ่งสิ่งที่ทำกำไรมากที่สุดคือ อุปกรณ์ที่ใช้คงทน ตามด้วยแบบใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาวินิจฉัยโรค

จากกระแสรักสุขภาพและความงาม รวมถึงการเติบโตของธุรกิจบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

4 ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญในหุ้นสุขภาพ

หุ้นโรงพยาบาล ธุรกิจยาและอาหารเสริม และธุรกิจเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แต่ละประเภทมีปัจจัยทางธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดสำคัญที่เหมือนกันอยู่ โดยมี 4 ประเด็นหลักที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญ

1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ถ้าเศรษฐกิจดี คนมีเงินซื้อประกันสุขภาพก็จะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน แต่ในทางกลับกันถ้าเศรฐกิจแย่ ก็มักจะซื้อยาทานเองตามร้านขายยา หรือใช้บริการโรงพยาบาลรัฐ คลินิก ซึ่งจะมีผลต่ออัตรากำไรพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามด้วยตัวโครงสร้างธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม Defensive หุ้นค่อนข้างปลอดภัย มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นทั่วไป ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ก็ยังไปต่อได้อยู่ดี

2. ความสามารถในการให้บริการ

ตัวเลขความสามารถในการให้บริการจะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของโรงพยาบาล และโอกาสในการเพิ่มรายได้ในอนาคต การเพิ่มความสามารถสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงอาคารให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น หรือการเข้าซื้อโรงพยาบาลอื่น ๆ หรือการขยายสาขา แต่จะต้องมีการจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม โดยสามารถดูได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ยิ่งค่าดังกล่าวสูง ก็ยิ่งเสี่ยงมาก

3. กฎระเบียบต่าง ๆ

อุตสาหกรรรมนี้มีความเกี่ยวพันกับกฎระเบียบของหลายกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์เข้ามาควบคุมราคายา กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าเมืองของนักท่องเที่ยว และการออกวีซ่า รวมถึงกฎระเบียบของต่างประเทศ ก็มีผลกระทบต่อคนไข้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

4. โรคระบาด

ในช่วงของโรคระบาดอย่างโควิด 19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้เป็นที่ต้องการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นรายได้ของโรงพยาบาลมากขึ้น จากการมาใช้บริการของผู้ป่วย หรือคนเริ่มหันมารักสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมากขึ้น ก็ส่งผลดีต่อตลาดอาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

อ้างอิงบทความ:https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/317-investhow-healthcare

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้